Skip to content
Home » A-kategooria

A-kategooria

Koolituskursusele võetakse õppima A-kategooria, A1-alamkategooria või A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes:

  • A1-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 15,5 aastat vana;
  • A2-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17,5 aastat vana;
  • A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 23,5 aastat vana.
  • Lisaks peab koolituskursusele vastuvõtmiseks omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

A – kategooria

Ilma külghaagiseta mootorratas, tühimassiga üle 180 kg ja võimsusega vähemalt 50 kW. Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 kg võrra väiksema massiga mootorratast. Sisepõlemismootori töömaht on vähemalt 600 cm³. Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 cm³ väiksema mootori töömahuga mootorratast.

A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kellel on juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks (nt: B, C, D) või kellel on olnud A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat.

A-kategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine 20 aastaselt

A-kategooria juhtimisõigust saab taotleda 20 aastaselt tingimusel, et isikul on olnud eelnevalt A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat. Astmelisel üleminekul (A2-lt A-le), tuleb isikul sooritada edukalt üksnes sõidueksami II järk (see tähendab sõit liikluses). Astmelisel (A2-lt A-le) üleminekul ei ole koolituskursuse läbimine nõutud. Soovi korral võib isik ennast täiendada koolitaja juures.

A-kategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine 24 aastaselt

A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust saab taotleda isik, kellel on juhiluba (NB! Mitte esmane juhiluba) mis tahes kategooria auto juhtimiseks. A-kategooria juhtimisõiguse taotlemisel tuleb isikul läbida mootorsõidukijuhi koolituskursus  ning sooritada edukalt liiklusteooria- ja sõidueksam. Koolituskursuse õppemaht, mis tuleb autokoolis läbida, on 10 tundi teooriat ning 10 tundi sõiduõpet.

A1 – alamkategooria

Mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125 kuupsentimeetrit ja võimsus ei ületa 11 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,1 kilovatti kilogrammi kohta

A1 -alamkategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine

Koolituskursusele võetakse õppima A1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kes õppetöö alustamisel on vähemalt 15,5 aastat vana. A1-alamkategooria mootorsõiduki juhi esmaõppe algastme koolituskursuse pikkus on vähemalt neli nädalat.

A2 – alamkategooria

Ilma külghaagiseta mootorratas, võimsusega vähemalt 20 kW, kuid mitte üle 35 kW, ning võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kW/kg. Sisepõlemismootoriga käitatava mootorratta mootori töömaht on vähemalt 400 cm³. Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 cm³ väiksema mootori töömahuga mootorratast.

A2-alamkategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine

Juhi vanuse alammäär on 18 aastat, kursusele võib registreeruda 17,5 aastaselt. A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust võib taotleda ka isik, kellel on esmane juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria mootorsõiduki juhtimiseks või kellel on A1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

A2-alamkategooria taotlemisel tuleb isikul läbida mootorsõidukijuhi koolituskursus (esmaõppel 28 tundi teooriat ja 12 tundi sõiduõpet, täiendusõppel 10 tundi teooriat ja 10 tundi sõiduõpet) ning sooritada edukalt liiklusteooria- ja sõidueksam. Koolituskursuse pikkus esmaõppel on vähemalt neli nädalat.

A-kategooria Rattaks on 2018a Kawasaki Z650 ja 2006a Kawasaki ER-6N.

Turvanõuded A- , A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki õppesõidul

Õppesõidul peab õpilasel seljas olema eredavärviline valgustpeegeldav vest ja turvariietus. Valgustpeegeldava vesti seljaosal peab olema õppesõidu tunnusmärk. Õpilane peab õppesõidul kasutama nõuetele vastavat sobiva suurusega motokiivrit, motosaapaid või muid kinnised hüppeliigese kaitsega saapaid, motokindad ja vähemalt põlve-, õla- ning küünarliigesekaitsmed.

Kõigile Revilo Motokooli õpilastele antakse soovi korral kogu mototurvavarustuse komplekt õppeperioodi jooksul tasuta kasutamiseks.

JUHI TÄIENDUSÕPE
Õppekavas esitatud õppematerjal jaguneb 10 teooriatunnile ja 10 sõidutunnile. Selles mahus antavas õppes peavad A-kategooria ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekavast olema hõlmatud õppeained, mis käsitlevad erisusi mootorratta juhi ettevalmistamisel võrreldes B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamisega.

JUHI TÄIENDUSÕPPE KOOLITUSE LÕPETAMINE
Juhi täiendusõppe koolitus lõpeb Revilo Motokoolis õppekavas toodud õpiväljundite saavutamisel, mille tõendamiseks tuleb õpilasel sooritada liiklusteooria test ja vajadusel kontrollsõit. Pärast täiendusõppe koolituse läbimist väljastab juhi koolitaja õpilasele juhi koolituskursuse tunnistuse.