Skip to content
Home » A2-kategooria

A2-kategooria

A2 – alamkategooria

Ilma külghaagiseta mootorratas, võimsusega vähemalt 20 kW, kuid mitte üle 35 kW, ning võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kW/kg. Sisepõlemismootoriga käitatava mootorratta mootori töömaht on vähemalt 400 cm³. Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 cm³ väiksema mootori töömahuga mootorratast.

A2-alamkategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine

Juhi vanuse alammäär on 18 aastat, kursusele võib registreeruda 17,5 aastaselt. A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust võib taotleda ka isik, kellel on esmane juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria mootorsõiduki juhtimiseks või kellel on A1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

Turvanõuded A2-alamkategooria mootorsõiduki õppesõidul

Õppesõidul peab õpilasel seljas olema eredavärviline valgustpeegeldav vest ja turvariietus. Valgustpeegeldava vesti seljaosal peab olema õppesõidu tunnusmärk. Õpilane peab õppesõidul kasutama nõuetele vastavat sobiva suurusega motokiivrit, motosaapaid või muid kinnised hüppeliigese kaitsega saapaid, motokindad ja vähemalt põlve-, õla- ning küünarliigesekaitsmed.

Kõigile Revilo Motokooli õpilastele antakse soovi korral kogu mototurvavarustuse komplekt õppeperioodi jooksul tasuta kasutamiseks.

JUHI TÄIENDUSÕPE
Õppekavas esitatud õppematerjal jaguneb 10 teooriatunnile ja 10 sõidutunnile. Selles mahus antavas õppes peavad A-kategooria ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekavast olema hõlmatud õppeained, mis käsitlevad erisusi mootorratta juhi ettevalmistamisel võrreldes B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamisega.

JUHI TÄIENDUSÕPPE KOOLITUSE LÕPETAMINE
Juhi täiendusõppe koolitus lõpeb Revilo Motokoolis õppekavas toodud õpiväljundite saavutamisel, mille tõendamiseks tuleb õpilasel sooritada liiklusteooria test ja vajadusel kontrollsõit. Pärast täiendusõppe koolituse läbimist väljastab juhi koolitaja õpilasele juhi koolituskursuse tunnistuse.