Skip to content
Home » B-kategooria sõidueksam

B-kategooria sõidueksam

Ettevalmistus

Enne eksamile tulekut peab eksamineeritav olema läbinud autokoolis B-kategooria õppekava. Autokool on selle läbimise kohta teinud vastava märke liiklusregistrisse. Lisaks eelmainitule peab eksamineeritav olema positiivsele tulemusele sooritanud teooriaeksami.

Sõidueksamile tuleb eelnevalt registreerida, kas teenindusbüroos või e-teeninduses. Olenevalt asukohast on mõnel juhul võimalik registreerida sõidueksamile ainult teenindusbüroos. Kui eksamineeritav soovib sõidueksamil kasutada automaatkäigukastiga sõidukit, siis tuleb registreerimisel vastav sõiduk valida. Kõikides piirkondades ei ole transpordiametil automaatkäigukastiga eksamisõidukit. Sellisel juhul tuleb registreerida sõidueksamile autokooli kaudu ning eksam viiakse läbi autokooli sõidukiga. Sõidueksamil osalemise eelduseks on kehtiva isikut tõendava dokumendi ja tervisetõendi olemasolu.

Eksami käik

Sõidueksam kestab vähemalt 45 minutit ning teel sõitmiseks kulunud aeg peab olema vähemalt 35 minutit. Sõidueksami ajal kontrollitakse eksamineeritava erinevaid oskuseid ja käitumist. Eksami läbimiseks peab eksamineeritav näitama teadmiseid ohutust sõidust ning rakendama neid sõiduks valmistudes ja tavaliikluses osaledes. Eksamineeritav peab oskama käsitseda sõidukit. Tal peab tunnetama ohtu adekvaatselt ja tulema iseseisvalt liikluses toime.

Tulemus

Sõidueksami tulemus võib olla „arvestatud“ (kõik vajalikud oskused on omandatud), „arvestatud märkustega“ (kõik vajalikud oskused on saavutatud, aga esineb ebakindlust või ebatäpsust) või „mittearvestatud“ (vajalikke oskuseid ei ole saavutatud). Kui eksamineerija hinnangul on eksami tulemus „mittearvestatud“, siis lõpetab ta eksami kohe. Kolmanda negatiivse sõidueksami soorituse järel tuleb enne järgmist sõidueksamit läbida autokoolis jätkuõpe.

SÕIDUEKSAMIKS VALMISTUMINE
Harjuta autojuhtimist

Õppesõitu tegeval isikul peab alati kaasas olema õpingukaart. Pärast autokooli lõpetamist, kuid enne juhiloa saamist peab olema kaasas koolituskursuse lõputunnistus.

Harjuta kõiki peamisi elemente: sõidu alustamine, peatumine, suunatulede kasutamine, tagurdamine, parkimine, piirkiirusest kinni pidamine ja liiklusmärkide jälgimine.

Harjuta oma sõiduõpetajaga või juhendajaga parkimist, nii et sa suudaksid  autot parkida piisava täpsusega ning selliselt, et see ei võtaks nii palju aega, et hakkaks häirima sinu taga ootavaid autosid.

Sõida oma autokooli sõiduõpetajaga seni, kuni suudad vähemalt paar järjestikust sõidutundi sõita nii, et sa ei tee enam suuremaid vigu, mis tooksid kaasa eksamil ebaõnnestumise.

Paralleelselt oleks hea harjutada ka koos juhendajaga. Juhendamiseks annab vastava tunnistuse Maanteeameti Liiklusregistri büroo. Oleks hea, kui juhendaja sõidaks enne juhendama asumist kaasas mõned sõidutunnid koos sinu ja sõiduõpetajaga. Siis saab sõiduõpetaja juhendajale näidata, millised on põhilised probleemid auto juhtimise õpetamisel ja kuidas paremini juhtida tähelepanu esinevatele vigadele. Juhendajaga tuleks sõita nii palju kui võimalik. Nii maanteel kui linnas, pimeda ajal ja päevasel ajal.

Juhendajaga õppesõitu tehes tuleb juhendajal olla eriti tähelepanelik, sest erinevalt õppesõidukist pole tema autol lisapedaale, millega vajadusel juhtimisse sekkuda.

Hea, kui enne eksamit oleks läbitud vähemalt 3000 kilomeetrit. Selline hulk kilomeetreid annab juba arvestatava kogemuse. Arvesta, et ühe sõidutunniga linnas sõites läbid umbes 15-20 km.

Ole kursis liiklusreeglitega

Tunne liiklusmärke, teekattemärgistust, reguleerija märguandeid ning tea seda, kuidas ja millal anda teed alarmsõidukile –  kõik see loeb. Kui tunned hästi liiklusreegleid, läheb suure tõenäosusega kõik hästi.

SÕIDUEKSAMIL

Saabu kohale umbes 15 minutit enne eksami algust

Võta kaasa oma isikuttõendav dokument.

Istu koos eksamineerijaga autosse

Ole rahulik ja sõbralik. Kuula tähelepanelikult, mida eksamineerija sulle enne eksamit räägib – ta tutvustab sulle eksami korda.

Küsi kõige kohta, mis on sulle eksami juures oluline ning samuti juhul, kui midagi jäi ebaselgeks. Eksamineerija vastab sulle meelsasti.

Enne eksami algust esitab eksamineerija mõned küsimused auto ohutuse kontrollimise kohta. Millised täpsemalt, selle kohta saad lugeda siit.

Kohanda autoistme asend oma kehapikkusega. Sa peaksid istuma roolist vähemalt 25 cm kaugusel.

Veendu, et su jalad ulatuvad korralikult pedaalideni, nii et sa ei peaks nendeni küündimiseks ennast venitama või istmel nihutama. Samas ei tohiks istuda liiga lähedal, kuna see segab juhtimist.

Sea õigeks peeglid – õigesti reguleeritud küljepeeglitest peab minimaalselt nägema auto külge ja maksimaalselt auto kõrval toimuvat.

Kogu eksami vältel sõida ohutu kiirusega

Pane tähele, et see ei tähenda tingimata suurimat lubatud kiirust – võib juhtuda, et mingis olukorras on vaja sõita väiksema sõidukiirusega. Mitte mingil juhul ära ületa lubatud kiirust.

Oma pidevalt ülevaadet olukorrast

Jälgi tähelepanelikult ümbritsevat liiklust, lisaks sõidukitele jälgi jalakäijaid, lapsi, vanureid jne.

Vaata regulaarselt peeglitesse. Tee seda pisut väljendunumalt kui seda tavaliselt teed, just selleks, et oleks aru saada, et sa seda teed.

Jälgi, et teeksid kõiki manöövreid hoolikalt. Kui sa vahetad sõidurada või sooritad pööret, pööra oma pead, et vaadata peeglisse ja kõrvale, et vältida peegli „pimedasse alasse“ jäävate sõidukite mitte märkamist. Kõige parem on peeglite ja oma silmade kombinatsioon.

Parkides püüa mitte minna autoga vastu äärekivi, liigu aeglaselt ja tähelepanelikult, vaadates tahapoole ja külgedele. Pea meeles, et pole probleem, kui riivad äärekivi ainult kergelt, kuid ära sõida hooga selle vastu.

Ühe olulisema asjana jälgib eksamineerija seda, kas sul on või ei ole kontroll oma sõiduki üle. Kui sa üldplaanis näitad juhtimises üles ebakindlust, teed järske kiirendusi ja pidurdusi, võib see tuua kaasa eksami ebaõnnestumise.

Kui sa teed tõsiseid vigu (keelava fooritulega sõitmine, vastassõidusuunda kaldumine, tee andmise kohustuse eiramine, stoppmärgi eiramine, äärekivi vastu sõitmine, ühesuunalisel teel valelt sõidurajalt vasakule pööramine, manöövrite sooritamine ilma liiklusolukorda jälgimata, keelumärkide eiramine vms.), tuleb sul ilmselt uuesti eksamile minna.

Pane tähele kõiki liiklusmärke ja käitu liiklusreeglite järgi

Stoppmärgi juures tee selgesti arusaadav peatus. Vaata igasse suunda, enne kui jätkad sõitu. Kui ristmikul on teisi liiklejaid, siis ole kindel, et tead oma sõidujärjekorda – ja kui õige aeg on käes, siis alusta sõitu.

Ära unusta kasutada suunatulesid enne pööret, reavahetust ning igal muul juhul, kui sa kavatsed muuta sõidutrajektoori.

Pärast eksamit

Kui eksam on lõppenud, kuula, mida eksamineerija sulle räägib. Kõige tõenäolisemalt ta märgib ära, mis läks valesti, ja räägib vähem sellest, mida sa tegid õigesti.

Ta ütleb sulle, kas sa said eksamil läbi või mitte. Milline see vastus ka poleks, täna eksamineerijat. Kui sa läbisid eksami, on sul hea meel, ning viisakas tänamine on siin omal kohal. Kui sa eksamit ei läbinud, siis pead sa ühel päeval tagasi tulema – ja võib-olla eksamineerib sind siis sama inimene. Kui sa lähed endast välja ja nimetad eksamineerijat „küüsi närivaks õelutsejaks, kes vajab uusi prille”, siis tõenäoliselt on järgmisel korral eksamil palju raskem.

Palju õnne, sa sooritasid eksami edukalt! 

Kui sa oled selle juhendi läbi lugenud, õppinud selgeks Liiklusseaduse ning harjutanud piisavalt autojuhtimist, siis on väga tõenäoline, et sa saad juhieksami edukalt läbitud!

Eksami Harjutused:

Sõiduki parkimine rööpselt ehk külgboks:

Piiratud alal tagasipööramine:

Tagurdamine otsesuunas või mööda kurvi:

Sõiduki parkimine manöövriga:

Allikad:

www.youtube.com
www.https://www.ecodriveeesti.ee/