Skip to content
Home » B-kategooria

B-kategooria

Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane. Lisaks peab koolituskursusele vastuvõtmiseks isik omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Õppekavas esitatud õppematerjal jaguneb 29 teooriatunnile (sisaldab ka kooli liiklusteooria eksamit) ja 30 sõidutunnile (sisaldab algastme libedasõidu harjutuste sooritamist libedarajal).

Juhi koolitus lõpeb Revilo Motokoolis õppekavas toodud õpiväljundite saavutamisel. Õpiväljundite saavutamise tõendamiseks tuleb õpilasel sooritada liiklusteooria kursuse lõpus kooli liiklusteooria eksam. Õpilase soovil edastab liikluskool andmed Transpordiametile ning õppijal on võimalus registreeruda riiklikule teooriaeksamile.

Pärast algastme koolituse, sealhulgas libedasõidu koolituse ja esmaabi koolituse läbimist, väljastab Revilo Motokool õpilasele juhi koolituskursuse tunnistuse, mis annab õiguse registreeruda Transpordiametis riiklikule teooria- ja sõidueksamile.

Õpilane võib oma sõiduoskuste parandamiseks ja kogemuste hankimiseks kasutada täiendavalt juhendajat, kes omab vastavat juhendaja tunnistust. Juhendajaga sõitmist saab alustada pärast kohustuslike sõidutundide läbimist (minimaalselt 2 sõidutundi) ja sellekohast kinnitust õpilase õpingukaardil. Õpingukaart antakse juhendajale pärast konsulteerimist Revilo Motokooli õpetajaga, et saaks seada ühised eesmärgid õpilase õpetamisel. Juhendajaga läbitud sõidutunde ei arvestata kohustuslike sõidutundide hulka.